2019-20

President
Lion Sunil Ranjan Taknet
Vijaylaxmi Printers
Behind Indermani Park, CHURU
Mob. 9414327681, 7014257511
E-mail : vlpchuru@gmail.com

 

Secretary
Lion Nandlal Saharan
B-172, Sector-1,
Sainik Basti, CHURU
Mob. 9414400668, 7014391495
E-mail : nl76saharan@gmail.com

 

Treasurer
Lion Bajrang Mahansaria
M/s Radheshyam Bajranglal
Opp. Railway Station,
Nai Sarak, CHURU
Mob. 9414214312